Kumlinge skola

Om skolan

Kumlinge skola byggdes 1953 efter ritningar av byggmästare Viktor Häggblom. Skolbygget kostade på den tiden 26 miljoner mark och då ingick ännu inte el, vilket vid den tidpunkten inte ännu fanns i Kumlinge.

I samband med att högstadieundervisningen för Kumlinge-ungdomarna flyttades från Godby till hemkommunen 1976 byggdes ett annex för bland annat fysik/kemiundervisningen. 1979 byggde man en flygel (längst till höger på bilden) som innehöll gymnastiksal och bibliotek.

2001 gjordes en genomgripande renovering där bland annat tidigare tjänstebostäder togs i bruk för skolans undervisning och kök/matsal. Avlopp, el och ventilation förnyades och skolan är nu målad i ljusa, trevliga färger och fyller de krav man idag har på miljö och IT. Notan för renoveringen gick på 18 miljoner mark eller ca 3 milj euro.

Grundskoleundervisningen i sin helhet inleddes 1976, då eleverna flyttades från Godby, Finström från internatsboende till att få bo hemma hos föräldrarna under skoltiden.

För att tillgodose högstadieundervisningen inrättades tre lektorstjänster: en i svenska, en i matematik/fysik/kemi och en i engelska/finska. Förutom lektorstjänsterna finns två klasslärartjänster, av vilken den ena för närvarande är kombinerad med matematikundervisningen även på högstadiet.
Lärarna får jobba som mångsysslande lärare och även ta ämnen som inte ingår i tjänsterna direkt. Det gör att lärarna och eleverna lär känna varandra väl.

Varje läsår behövs dessutom timlärare i ett antal ämnen. Det kan vara timlärare i textilslöjd, hemkunskap, teknisk slöjd, eller teoretiska ämnen som religion, biologi, historia osv.

 • Under läsåret 2020-21 består lärarkåren som skall undervisa de 15 eleverna av följande tjänster och befattningar:
  * skolföreståndare ; matematik grundvux, teknisk slöjd åk 3-9
  * lektor i svenska och engelska
  * klasslärare åk 1-4
  * klasslärare åk 5-6 och matematik, fysik och kemi åk 7-9
  * 2 timlärare i huvudsyssla, varav en i huvudsak för specialundervisning och som lärare i svenska som andra språk