Kumlinge skola

Skolåret

Läsåret 2019-20

Arbetsplan 2019-20

Det här läsåret jobbar följande personer i skolan:
Heltidsanställda
Kaj Törnroos, föreståndare (anställd sen 1990) (matematik åk 3-6, teknisk slöjd)
Gunilla Henriksson, klasslär/vice förest (1995) åk 1-2, religion och historia åk 3-6. Klassföreståndare åk 1-3.
Johanna Nordman, lektor i svenska/engelska (1997)

Timlärare i huvudsyssla:
Mia Lindeman (idrott, biologi och geografi åk 7-8, hälsokunskap, musik, matematik 7-8, fysik/kemi åk 7-8, ) Klassföreståndare åk 7-8
Monica Holmström (bildkunskap, finska, fysik/kemi, omgivningskunskap, religion, samhällskunskap/historia) Klassföreståndare åk 4-6

Ulla-Karin Newton
speciallärare, lärare i svenska som andra språk, tyska åk 7-8, engelska åk 3-4.

Timlärare i bisyssla:
Laila Kankare-Holm (textilslöjd och kreativ profil)
Elevassistent
Laila Kankare-Holm

Tjänstledig: Mathilda Öström, klasslärare med ämneslär i matte (2010)