Kumlinge skola

Skolåret

Läsåret 2020-21

Det här läsåret jobbar följande personer i skolan:
Heltidsanställda
Kaj Törnroos, föreståndare (anställd sen 1990) (matematik grundvux, teknisk slöjd, elevhandledning)
Gunilla Henriksson, klasslär/vice förest (1995) åk 1-4, religion och historia åk 5-6. Klassföreståndare åk 1-4.
Johanna Nordman, lektor i svenska/engelska (1997)

Timlärare i huvudsyssla:
Mia Lindeman (idrott åk 1-9, ål 7-9: biologi och geografi, hälsokunskap, musik, finska, kreativ profil,  Klassföreståndare åk 7-9
Mathilda Öström (klasslärare åk 5-6, åk 7-9 fysik/kemi, matematik) Klassföreståndare åk 5-6

Ulla-Karin Newton
speciallärare, lärare i svenska som andra språk(fru ovh Grundvux), tyska åk 9, bildkonst åk 1-9, hemkunskap 7-9